Garantija attiecas tikai uz pulkstena mehanismu, raditaju un ciparnicas defektu, kurus ir izraisijis ražotajs. Atkariba no zimola garantija ir 2–11 gadi.

Garantija neattiecas uz:

  • Jebkuri baterijas, korpusa, kristala, siksnas vai aproces materiala un ražošanas defektu.
  • Bojajumi, kas radušies nepareizas apiešanas, aprupes trukuma, negadijumu vai normala nolietojuma del.
  • Udens bojajumiem, ja vien nav marketi ka udensizturigs.

Garantijas remonta vietas ir noraditas bukleta, kas tiek piegadats kopa ar pulksteni. Klients ir atbildigs par pulkstena nosutišanu un atgriešanu garantijas servisa. Pulkstenis janosuta bez kastites, iesainots burbulpleve.