Vad är personliga uppgifter?

Personuppgifter är all information som gäller en identiferad eller identifierbar verklig person (”registrerad”). en identifierbar verklig person är en som kan identiferas, direkt eller indirekt, särskilt genom referens till en identifierare som ett namn, ett identifieringsnummer, platsinformation, en identiferare på nätet eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten för den verkliga personen. Detta inkluderar information som ditt rätta namn, din adress, ditt telefonnummer och ditt födelsedatum. Information som inte direkt kan kopplas till din verkliga identitet – t.ex. din favoritwebbplats eller antalet besökare på en webbplats – betraktas inte som personuppgifter.

Vem är ansvarig?

Detta integritetspolicy gäller databearbetning som genomförs av:

Data Protection Officer for Nordoutlet OÜ

Elvis Nigol
Nordoutlet OÜ
Raua 26-35
10120 Tallinn
ESTLAND
dataprotection@nordoutlet.com

Om du har frågor om hur dina personuppgifter bearbetas kan du kontakta dataskyddsansvarig på Nordoutlet.

Närvaro på nätet och optimering av webbplats

Vi använder oss av spårningsprogram för att avgöra hur många användare som besöker vår webbplats och hur ofta. Vi använder inte denna programvara för att samla in individuella personuppgifter eller IP-adresser. Dessa data används endast anonymt och i sammanställd form för statistik och för att utveckla webbplatsen.

Kommer mina uppgifter skickas vidare?

Nordoutlet kommer varken nu eller i framtiden att dela, sälja, överföra eller på annat sätt sprida dina personuppgifter till tredje part, utom i fall där så krävs enligt lag, för att uppfylla villkoren i ett kontrakt eller där du givit oss uttryckligt tillstånd att göra detta. Vi kan t.ex. behöva lämna din adress och andra leveransuppgifter till våra underleverantörer när du beställer produkter. Ytterligare information om dataskydd för specifika tjänster och produkter är tillgängliga på den aktuella kundportalen.

Externa tjänsteleverantörer som bearbetar uppgifter för vår räkning är bundna via kontrakt att bibehålla strikt konfidentialitet enligt Art. 28 GDPR. Nordoutlet behåller ansvaret för att bevaka din information under dessa omständigheter. Tjänsteleverantörerna följer instruktionerna från Nordoutlet och detta garanteras genom tekniska och organisatoriska åtgärder såväl som genom kontroller och undersökningar.

Vad gäller för datasäkerhet?

Nordoutlet vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust och missbruk. Dina uppgifter sparas t.ex. i en säker operativ miljö som inte är tillgänglig för allmänheten. I vissa fall krypteras dina uppgifter under överföring med metoden Secure Socket Layer (SSL). Det betyder att en godkänd krypteringsprocedur används vid kommunikation mellan din dator och Nordoutlet:s servrar om din webbläsare stöder SSL. Om du vill kontakta Nordoutlet via e-post vill vi påpeka att den sända informationen inte garanterat kan skyddas. Innehåll i e-postmeddelanden kan läsas av tredje part. Därför rekommenderar vi att du sänder oss konfidentiell information per post.

Förändringar av sekretesspolicy

Nordoutlet förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra sitt sekretesspolicy. Kontrollera det ofta för att hålla dig informerad om eventuella ändringar. Genom att använda Nordoutlet:s webbplatser accepterar du denna sekretesspolicy.

Detta uppdaterades senast den 20 november 2020.